خانه کارگاه ها برگزاری کارگاه اینفوگرافیک در دانشکده کارآفرینی-اردیبهشت 96