اخبار کارگاه‌ها

کارگاه یکروزه آشنایی با اینفوگرافیک

                                                                                                                                      کارگاه آشنایی با اینفوگرافیک این بار در شیراز

shiraz-infographic-workshop🔶کارگاه یکروزه آشنایی با اینفوگرافیک
برای اولین بار در 🔹شیراز🔹

بدون پیش نیاز+شرکت برای عموم آزاد
مستندات+پذیرایی+گواهینامه معتبر

🗓شنبه  ۸ دی ماه ۹۷
🕒 ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

🔻ثبت نام:

ثبت نام


 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟