اخبار کارگاه‌ها

کارگاه یکروزه آشنایی با اینفوگرافیک

                                                                                                                                      کارگاه آشنایی با اینفوگرافیک این بار در شیراز

shiraz-infographic-workshop?کارگاه یکروزه آشنایی با اینفوگرافیک
برای اولین بار در ?شیراز?

بدون پیش نیاز+شرکت برای عموم آزاد
مستندات+پذیرایی+گواهینامه معتبر

?شنبه  ۸ دی ماه ۹۷
? ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

?ثبت نام:

ثبت نام


 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟