اخبار کارگاه‌ها

کارگاه جامع تکنیک های ارائه به مخاطب

در مراحل مختلفی از توسعه یک فناوری یا محصول دانش‌بنیان ( ویا هر محصول دیگری) به ویژه در بخش تامین مالی طرح یا محصول، جذب حمایت مالی و معنوی یا در مرحل پایانی فرآیند تجاری‌سازی یعنی فروش محصول، ارائه محتوایی مناسب در قالب فایل Presentation به‌منظور جلب نظر سرمایه‌گذار، نهاد حمایت کننده یا مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است. گرایش ارائه‌دهنده که در واقع خود مستقیما ذی‌نفع است به صورت افراطی به سمت ارائه حداکثر محتوا در قالب متنهای پرحجم و اشکالی که سطح جذابیت آن به لحاظ گرافیکی برای مخاطب مشخص نیست؛ سوق پیدا می‌کند و این درحالی است که در صورت فراهم نشدن زمینه انتقال مفهوم و ارائه موثر محتوا، همواره سایه انصراف از سرمایه‌گذاری، خرید محصول و ارائه حمایت سنگینی می‌کند. تنظیم محتوای متنی مناسب و کافی، انتخاب‌های گرافیکی متناسب، تنظیم سناریو و تنظیم فراز و فرودهای داستانی ارائه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

visual story telling

لینک ثبت نام

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟