پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک نقشه استراتژیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

اینفوگرافیک نمایش داده شده در زیر ، نقشه استراتژیک شرکت سمات می باشد که شامل بخشهای مقاصد مطلوب ، اهداف راهبردی و مسیر های مطلوب راهبردی می باشدکه توسط  تیم طراحی اینفوگرافیک ما طراحی و تولید شده است .

Strategic-plan

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟