پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک جشنواره بانک کشاورزی

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی واحد برقرارکننده ارتباط با افراد یا سازمانهااست که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم ، منظم و پیوسته بین اعضا ایجاد شده است. ” باشگاه مشتریان بانک کشاورزی” کانونی مجازی ، گرم و صمیمی برای گردهمایی گروه های مختلف مشتریان و به تبع آن ، پیشبرد اهداف متعالی بانک به شمار می آید .این جشنواره برای مشتریان بانک کشاورزی از ۲۰ آبان ۹۷ تا ۲۴ بهمن ۹۷ درنظر گرفته شده است . قرعه کشی این جشنواره در دوشنبه های هرهفته انجام خواهد شد .
اینفوگرافیک زیر توسط تیم طراحی ما آماده و تولید شده است که ملاحظه می فرمایید .
keshavarzi-Bank-Festival

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟