پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک مصرف و بهای بنزین در ایران

ایران به عنوان یکی از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژی، هفدهمین کشور پرجمعیت و هیجدهمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. رتبه جهانی مصرف سرانه بنزین ایران پایین‌تر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزین اغلب کشورهای توسعه یافته یا دارای ذخائر نفتی بیش از ایران می‌­باشد. مصرف سرانه بنزین در آمریکا و کانادا بیش از پنج برابر و کشورهای عربی نفتی در حدود سه برابر ایران است.
اینفوگرافیک طراحی شده توسط تیم ما ۱۲ واقعیت درباره مصرف بهای بنزین در ایران را نشان می دهد .

Petrol-usage-infographic

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟