اخبار

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

کنفرانس مدیریت استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در بین کنفرانس‌های معتبر مدیریتی ایران دارد. سالهاست که این کنفرانس توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد. پس از برگزاری موفق و اثربخش اولین، دومین، سومین و چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک در سالهای گذشته، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک را با مشارکت دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، انجمنهای مختلف و با رویکرد کاربردی و دانشورانه در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال جاری در محل سالن همایشهای صداوسیما برگزار می کند.
یکی از حامیان کنفرانس مدیریت استراتژیک در راستای پشتیبان جاری سازی راهبرد، نخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی می باشد .

Strategic management

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟