پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در سال ۱۳۵۸ با همکاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاهها و با هدف ارتقاء سطح دانش صنعت جوش و بازرسی تاسیس شد.این انجمن با ایجاد ارتباطات علمی گسترده و پویا با مراکز علمی معتبر، سعی در بهروز نگهداشتن اطلاعات تخصصی، گسترش ارتباطات علمی با دنیای خارج و افزایش خدمات ارائه شده به اعضای خود داشته است.
اینفوگرافیک زیر توسط تیم طراحی ما و به سفارش انجمن فوق طراحی و تولید گردیده است .

IWNT

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟