پروژه ها فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک وضع تحصیل بیکاران و شاغلین

بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که مهمترین چالش های موجود در بازار کار در شرایط فعلی، نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت غیر فعال  بالاخص در زنان و جوانان، نرخ بیکاری بالای نیروی کار جوان و تحصیلکرده، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل و مشکلات صندوق های بازنشستگی، وضعیت بحرانی شاخص های اشتغال در برخی استان ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده می باشد.


اینفوگرافیک طراحی شده توسط تیم طراحی ما وضع تحصیل بیکاران و شاغلین در ایران را نشان می دهد .

 educated-&-unlettered

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟