سلامت و محیط زیست

اینفوگرافیک فارسی افزایش سطح دریا

اینفوگرافیک فارسی افزایش سطح دریا

 

این اینفوگرافیک فارسی ، میزان افزایش سطح آب دریا و تاثیر آن بر شهر های مهم دنیا و به طور کلی تمام دنیا را نشان می دهد.رعایت سادگی و نمایش متفاوت نموداری از ویژگی های این اینفوگرافیک می باشد.
تدوین و برگردان به فارسی : meplanners

این اینفوگرافیک فارسی ، برای نخستین بار از سایت اینفوگرافیک منتشر می شود.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟