پروژه ها ورزشی

اینفوگرافیک تیم ملى کشتى آزاد و فرنگى نوجوانان ایران

تیم ملى کشتى آزاد و فرنگى نوجوانان ایران، قهرمان رقابت هاى جهانى کرواسى شدند.

Iran national wrestling

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟