پروژه ها ورزشی

اینفوگرافیک فارسی زیبای سوارکاری

اینفوگرافیک فارسی زیبای سوارکاری

 

این اینفوگرافیک زیبا که با سبکی متفاوت طراحی و اجرا شده است ، به توضیح رشته سوارکاری و نحوه برگزاری مسابقات سوارکاری می پردازد.
این اینفوگرافیک فارسی ، برای نخستین بار از سایت اینفوگرافیک منتشر می شود.
تدوین از : اینفوگرافیک

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟