مدیریت و سیاست

اینفوگرافیک فارسی تخمین جمعیت ایران

اینفوگرافیک فارسی تخمین جمعیت ایران

 

این اینفوگرافیک فارسی به بررسی و پیش بینی جمعت ایران در سال های آینده و همچنین روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا امروز و مقایسه آن با سایر کشور ها می پردازد.
طراحی و اجرا : جناب آقای مجید کاظمی
منبع : همشهری جوان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟