مقاله و مصاحبه

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

ممکن است تا به حال تعاریف مختلفی از داده ، اطلاعات ، ارائه و دانش شنیده باشید؛ هر کدام از این تعاریف به شیوه ای بیان شده اند . اما این بار با یک شیوه بسیار خلاقانه و جذاب به بیان این واژه ها می پردازیم.
تصویر فوق نمایشی خلاقانه از نوشته ها و توضیحات زیر می باشد .

DATA یا داده : به بخشی از اطلاعات مرتبط با هدف و موضوع تحقیق اطلاق می‌شود و چیز یا چیزهائی خامی هستند . داده ها‌ فقط وجود دارند و چیزی فراتر از موجودیت ارائه نمی دهند . داده ها می‌توانند در هر شکل و فرمی وجود داشته باشند، قابل مصرف و غیرقابل مصرف .داده ها شامل معنی و تعریفی از خود نمی‌باشند.

INFORMATION یا اطلاعات : اطلاعات به معنی تمام واقعیتها و گزارشهایی است که در منابع علمی وجود دارد و از داده ایست که در پروسه قرار گرفته است، این بخش قادراست که فقط پاسخگوی «چه کسی؟» «چه چیزی؟» و «چه زمانی؟» باشد . داده‌هایی است که دارای معنی، هدف و ارتباط باشد و مفهومی گسترده‌تر از Data است. اطلاعات داده‌هائی است که به آن از طریق ارتباطات رابطه ای معنی داده شده است این « معنی » می تواند سودمند باشد. اما در آن بایدی نیست.

PRESENTATION یا ارائه : مجموعه ای از اقدامات که نحوه نمایش اطلاعات را جذاب تر و مورد استفاده تر می کند و به تفهیم بهتر مسائل کمک می کند.

KNOWLEDGE یا دانش : اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌ و تحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌ درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد .به طور کلی نتیجه اطلاعات و داده ها که مورد پذیرش قرار گرفته است.

حالا خودتان قضاوت کنید ، دریافت معانی و شیوه نمایش واژه های ” داده ، اطلاعات ، ارائه و دانش ” از کدام طریق بهتر و جذاب تر بود؟ تصویر یا نوشته؟

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۸ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟