اینفوموشن پروژه ها

اینفوموشن سنجش رضایت پرسنل داروسازی عبیدی

در شرکت داروسازی دکتر عبیدی، همواره پایبند ارزش‌های ساده اما بنیادین و اثربخشی هستیم که در تمام ارتباطات و تعاملات، راهنمای ماست. برترین بودن از مهمترین ارزش های ما و نوآوری کلید موفقیت ماست. ما بر این باوریم که صداقت در گفتار و عملکرد و اعتقاد به بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت همگانی در سایه تلاش بی‌وقفه از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین راستا موشن گرافیک سنجش رضایت پرسنل به سفارش شرکت داروسازی دکتر عبیدی، توسط تیم طراحی ما ساخته و تولید گردید که در زیر مشاهده می فرمایید :

سفارش طراحی اینفوگرافیک