علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

تفاوت اینفوگرافیک و نیوزگرافیک

اینفوگرافیک و نیوزگرافیک علی رغم بهره‌گیری از ابزارها، نرم‌افزارها و عناصر بصری مشترک مورد کاربرد، دارای تفاوتهایی هستند، از آن جمله، مرز بین این دو را مرز بین اطلاع و خبر و کاربرد و اهداف تولید آنها تعیین می‌کند.دکتر مریم سلیمی مدرس اینفوگرافیک و نیوزگرافیک به بررسی تفاوت اینفوگرافیک و نیوزگرافیک در این اینفوگرافیک پرداخته است.

infographic & Newgraphic

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟