اینفوموشن پروژه ها

اینفوموشن گزارش عملکرد سال ۹۷ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۵۳، در یکصد و سومین جلسه انجمن شهر تهران اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی در چهار فصل، ۲۸ ماده و ۱۴ تبصره تصویب شد که تا سال ۱۳۵۷ امور مختلف آتش‌نشانی بر مبنای اساسنامه مزبور انجام می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با انحلال سازمان دفاع غیر نظامی، فلسفه وجودی آتش‌نشانی‌های کشور براساس بندهای ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعریف و از همین رو سازمان‌های آتش‌نشانی زیر مجموعه شهرداری قلمداد گردید و شهرداری‌ها ملزم شدند، برای حفظ شهرها از خطر سیل، حریق و دیگر مخاطرات، تدابیر مؤثری اتخاذ کنند و نظر به‌این که‌ایران کشوری حادثه خیز است و از ۴۰ نوع حادثه طبیعی شناخته شده، حداقل ۳۰ مورد آن درایران امکان وقوع دارد، توجه به بحث‌ایمنی و تهیه و تدوین ضوابط و مقررات‌ایمنی برای آن امری ضروری تشخیص داده شده است .
اینفوموشن ذیل گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در سال ۱۳۹۷ می باشد که توسط تیم طراحی اینفوگرافیک تولید شده است .

 در صورتی که سازمان یا نهاد شما نیاز به طراحی یک اینفوموشن جذاب و متفاوت دارد، کارشناسان و طراحان ما می‎توانند شما را در این راه یاری رسانند. با ما تماس بگیرید.


سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟