همکاران

مدارس سبز

مدارس سبز به مدرسه‌ای اطلاق می‌شود که تمامی اعضای درگیر آن به آموزش مهارت‌های زیست محیطی می‌پردارند و در تأسیس مدرسه هم تمامی ضوابط و استاندارد‌های محیط زیستی وجود دارد.مدارس و نهاد آموزش و پرورش می‌توانند نقش بسزایی در بهبود پایداری زیست محیطی ایفا کنند. بنابراین هر تغییر و تحول زیربنایی در توسعه و تعالی اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو مدارسی خواهد بود که از مؤلفه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متناسب برخوردار باشند. به همین دلایل باور جهانی بر آن است که ارتقای مدارس به مدارس سبز می‌تواند به ارتقای دیگر فضاهای انسانی در مقیاس‌های مختلف کمک کند. در همین راستا و همسو با تلاش‌های جهانی برای دست یابی به مدارس سبز، موشن گرافیک زیر توسط دو نفر از دانش آموزان مدرسه مفید که در کارگاه های ساخت موشن کرافیک مجموعه ما حضور داشتند ، تهیه و تولید گردیده است که مشاهده می فرمایید :

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟