اینفوموشن پروژه ها

اینفوموشن رویداد روز بازاریابی دیجیتال

روز بازاریابی دیجیتال صرفا یک رویداد نیست، سازمانی است برای کمک به گسترش بازار دیجیتال و مهم تر از آن بازار دیجیتال مارکتینگ، ماموریت اصلی آن ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های دیجیتال مارکتینگ به صنایع و کسب و کارهای مختلف است.بازار دیجیتال مارکتینگ همواره تغییرات بسیاری را شاهد است و روز بازاریابی دیجیتال تلاش می کند آخرین دغدغه ها، راهکارها و روشهای مختلف را با فعالین و علاقه مندان این حوزه به اشتراک بگذارد. در روز بازاریابی دیجیتال حرف ها و آدمها مهم هستند و اگر حرف مستندی باید به گوش فعالین دیجیتال مارکتینگ برسد روز بازاریابی دیجیتال یکی از بهترین بسترها برای اینکار است. تخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی یکی از حامیان رسانه ای رویداد فوق می باسد . موشن گرافیک مشاهده شده در زیر به سفارش برگزارکنننده رویداد فوق می باشد که مشاهده می فرمایید :

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر


 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟