اینفوموشن پروژه ها

اینفوموشن سنجش رضایت پرسنل شرکت آدورا طب

آدوراطب با رعایت استانداردهاى جهانى نگهدارى و توزیع دارو به عنوان برترین شرکت پخش سراسرى خصوصى دارو و لوازم آرایشى، بیش از ده هزار داروخانه، بیمارستان و مرکز درمانى را تحت پوشش توزیع مویرگى قرار مى دهد. سبد توزیع آدوراطب، شامل محصولات وارداتى و تولیدى شرکت هاى برتر همچون کوبل دارو، داروسازى دکتر عبیدى، سانوفى، آسترازنکا، لورآل و … مى باشد.
در همین راستا موشن گرافیک سنجش رضایت پرسنل به سفارش شرکت آدوراطب، توسط تیم طراحی ما ساخته و تولید گردید که در زیر مشاهده می فرمایید :

سفارش طراحی اینفوگرافیک