اخبار کارگاه‌ها

وبینار آشنایی با اینفوگرافیک‌ها و کاربردهای آن‌ها (آموزش غیرحضوری)

سرفصل‌های وبینار
  • آشنایی با اینفوگرافیک و کاربردهای آن
  • انواع اینفوگرافیک‌ها، ساختار اینفوگرافیک ها
  • روش های مختلف طراحی اینفوگرافیک ها
  • ارائه نمونه های مختلف اینفوگرافیک از ایران و جهان
  • معرفی نرم افزارها، ابزارها، مراجع و…

Webinar-01

جلسات وبینار زمان برگزاری
آشنایی با اینفوگرافیک‌ها و کاربردهای آن‌ها
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰

ساعت ۱۹:۰۰

ثبت نـام در وبینـار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟