اخبار کارگاه‌ها

وبینار طراحی یک اینفوگرافیک مینیمال در ایلاستریتور (آموزش غیرحضوری)

جلسات وبینار زمان برگزاری
آشنایی با اینفوگرافیک‌ها و کاربردهای آن‌ها
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰

ساعت ۱۹:۰۰

ثبت نـام در وبینـار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟