همکاران

اینفوگرافیک میزان مصرف آب در ایران

در بخش شرب هر ایرانی ۲ برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می کند و بخش کشاورزی ۹۲ درصد کل منابع آب را به خود اختصاص داده است.

Watet-infographics

طـراحی : خبرگزاری شبستان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟