همکاران

اینفوگرافیک هدف های اشتباهی

هواپیماهای مسافری و تجاری بارها هدف موشک‌های نظامی بوده‌اند؛ از مانوری که در آن دشمن فرضی، قربانیان واقعی داشت تا بازماندگان پروازی که توسط شورشیان به قتل رسیدند. این مسافران هرگز به مقصد نرسیدند. در اینفوگرافی زیر به معرفی همه هواپیماهایی که در طول تاریخ بر اثر اصابت موشک سقوط کرده‌اند، پرداخته شده است. 

Wrong-Targets

طـراحی : خبرگزاری شبستان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟