همکاران

اینفوگرافیک اعمال رمضان

ماه رمضان عطر بندگی را به مشام انسان می رساند. عطری که فاصله زمین تا آسمان را کمتر می کند . به همین دلیل باید بیش از هر زمانی دیگر ، قدردان شبهای ماه رمضان بود .ماهی که در آن ، آرزوها بیش از هر زمان دیگر به گوش حق تعالی می رسد .ماه رمضان نسبت به ماههای دیگر فضیلت و کرامت های بسیاری دارد . رسول خدا برای رسیدن ماه رمضان بی تاب بودند با فرا رسیدن آن ، تمام شب ها را به شب زنده داری و عبادت سپری می کردند .در ماه رمضان اعمال مستحبی وجود دارد که دارای فضیلت بسیاری می باشند و افراد روزه دار می توانند با انجام آنها ، ثواب روزه خود را چندین برابر کنند .چنانچه در دعای مخصوص ماه رمضان آمده است که :«… و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور…»

ramadan

طراحی : خبرگزاری شبستان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟