همکاران

اینفوگرافیک نقش نیروی هوایی ارتش در امداد آتش سوزی

نقش نیروی هوایی ارتش در امداد رسانی هوایی آتش سوزی ارتفاعات فراشبند به شرح ذیل می باشد.

Iran-militry-fire-dep.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟