اخبار کارگاه‌ها

وبینار از طراحی اطلاعات تا طراحی اینفوگرافیک آموزشی

توضیحات وبینار

احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید که «ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است». حقیقت آن است که بیشترین دریافت ما از محیط پیرامونمان به‎وسیله قوه بینایی صورت می‌گیرد و مغز ما علاقه زیادی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌صورت تصویری دارد؛ بر همین اساس اگر اطلاع‌رسانی و انتقال پیام به کمک تصویر صورت پذیرد، اثرگذاری و مدت ماندگاری آن در ذهن مخاطب بیشتر خواهد بود. اینجاست که اینفوگرافیک‌ها به کمک ما می‌آیند. اینفوگرافیک‌ها نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند که هدف آن‌ها ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است.یافته ها نشان می دهد که می توان انواع اینفوگرافیک های ایستا، پویا، تعاملی و فیزیکی را در حوزه آموزش به کار گرفت، که علاوه بر ارایه الگوی زیبا شناختی گرافیکی کاربردهای مهمی در این حوزه دارند که می توان به استفاده در افزایش کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان، آموزش کارکنان، طراحی اینفوگرافیک های ساختار سازمانی، شرح وظایف و فرایندها، تدوین شرح وظایف اعضا به تفکیک حوزه های فعالیت، شناسایی، دسته بندی و تدوین چرخه فرایندها، تبلیغات و اطلاع رسانی اشاره کرد.

ما در این وبینار ۲ ساعته مبانی طراحی اینفوگرافیک های آموزشی و کاربردهایشان را به شما یاد می دهیم.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟