سلامت و محیط زیست مدیریت و سیاست

اینفوگرافیک فارسی آناتومی یک گردباد

اینفوگرافیک فارسی آناتومی یک گردباد

 

واژه گردباد یا Hurricane از کلمه Huracan به معنی سمبل شر، در یکی از قبیله های کهن آمریکای ، گرفته شده است .در این اینفوگرافیک فارسی با نحوی شکل گیری ، چرخه یک گردباد ، مختصات درونی ، زمان تشکیل و آرایش حرکتی آن ، آشنا خواهید شد .
تدوین از : MEPLANNERS

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟