مدیریت و سیاست

اینفوگرافیک فارسی ماجراهای یک شورا

اینفوگرافیک فارسی ماجراهای یک شورا

 

هدف از ارائه این نوع اینفوگرافیک ها در سایت ، معرفی شیوه ها ، تکنیک ها و ایده های مختلف طراحی گرافیک های اطلاع رسان می باشد.بدلیل حق کپی رایت برخی از آثار ، امکان قرار دادن آنها با سایز بزرگتر مقدور نمی باشد.
طراحی و اجرا : جناب آقای حمیدرضا خاتونی

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟