فناوری اطلاعات

اینفوگرافیک فارسی پربیننده ترین نماد های تجاری

اینفوگرافیک فارسی پربیننده ترین نماد های تجاری

 

در این اینفوگرافیک فارسی ، پربیننده ترین نماد های تجاری در یکی از شبکه های اجتماعی مشاهده می کنید.
طراحی از : آقای فرزاد خلیفه

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟