همکاران

اینفوگرافیک های خلاقانه | سری دوم

اینفوگرافیک های خلاقانه آن دسته از اینفوگرافیک ها هستند که باشیوه ای متفاوت و خارج از سبک های همیشگی ، داده ها و اطلاعات را به تصویر می کشند. اکثراً در این نوع اینفوگرافیک ها از تصاویر واقعی استفاده می شود . با مشاهده این سبک ، می توان دریافت که برای تولید یک اینفوگرافیک ، حتما نیازی به تصویرسازی و طراحی رایانه ای نیست.
از این پس ، منتظر نمونه های بیشتری از این سبک ، در سایت اینفوگرافیک باشید . هدف از درج این اینفوگرافیک ها تنها آشنایی با تکنیک های مختلف می باشد و جنبه اطلاعاتی و آماری آنها مورد نظر نیست.

اینفوگرافیک های خلاقانه | سری دوم
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟