مدیریت و سیاست

یک دیکتاتور و چندین تلفظ

یک دیکتاتور و چندین تلفظ

 

این اینفوگرافیک ، به بررسی شیوه های مختلف تلفظ اسم معمر قذافی ، دیکتاتور لیبی، در رسانه های بین الملل و همچنین آمار نتایج جستجو بر اساس تلفظ های گوناگون ، می پردازد.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟