علمی و فرهنگی

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری سوم

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری سوم

 

اینفوگرافیک های خلاقانه آن دسته از اینفوگرافیک ها هستند که باشیوه ای متفاوت و خارج از سبک های همیشگی ، داده ها و اطلاعات را به تصویر می کشند. اکثراً در این نوع اینفوگرافیک ها از تصاویر واقعی استفاده می شود . با مشاهده این سبک ، می توان دریافت که برای تولید یک اینفوگرافیک ، حتما نیازی به تصویرسازی و طراحی رایانه ای نیست.
هدف از انتشار این اینفوگرافیک ها تنها آشنایی با تکنیک های مختلف می باشد و جنبه اطلاعاتی و آماری آنها مورد نظر نیست.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

  • Definitely you can't call this creative !!!!!! this one have to classified in "good copy" category, a good copy need to consider how a design will work instead how is look like.

دیدگاه شما چیست؟