سلامت و محیط زیست

منابع آب جهان

همزمان با افزایش جمعیت در جهان، نیاز به آب سالم و قابل شرب نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر منابع آبهای زیرزمینی به دلیل آلودگیها و تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است، در نتیجه نگاه‌ها به سوی منابع آب‌های زیرزمینی که منابع حیاتی آب در مناطق خشک ونیمه خشک محسوب می‌شوند سوق یافته است.
این اینفوگرافیک به بررسی میران آب موجود در سراسر کره زمین و درصد قابل استفاده بودن منابع آبی ، می پردازد.

ویرایش و آماده سازی : تیم اینفوگرافیک

منابع آب جهان
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟