پروژه ها علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری

یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.
در این اینفوگرافیک با تعریف پارک علمی و پارک تحقیقاتی، نقش پارک های فناوری در اقتصاد دانایی به همراه تعدادی از پارک های فناوری ایران ، آشنا خواهید شد.
این اینفوگرافیک فارسی ، به سفارش روزنامه فناوران ، توسط تیم اینفوگرافیک طراحی و در تاریخ ۲۶شهریور ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟