همکاران

نواحی خطر

در این اینفوگرافیک به میزان مرگ و میر در پنج قاره و به تفکیک بر اساس هفت بلای طبیعی اشاره شده است. همچنین میزان وقوع حوادث در گستره جهانی با استفاده از نقشه جهان بررسی و نمایش داده شده است.
تدوین از : MEPLANNERS

نواحی خطر
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟