کسب و کار

خرید از سایت‌های تخفیف

در سالهای گذشته شاهده ظهور سایت های تخفیف در کشورهای خارجی بودیم که همینک این موج به ایران رسیده است و در حال قوت گرفتن می‌باشد هر چند با گذشت چند روز از ظهور سایت‌های تخفیف در ایران نمی‌گذرد اما آمار شروع به کار این سایت‌ها در هفته‌های اول رو به افزایش است.این اینفوگرافیک فارسی به بررسی سایت‌های تخفیف در کشورهای خارجی می پردازد.
این اینفوگرافیک به سفارش سایت گویا آی‌تی ، توسط تیم اینفوگرافیک آماده سازی شده است .

خرید از سایت‌های تخفیف
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟