فناوری اطلاعات

نگاهی به جمعیت کاربران فیسبوک

اینفوگرافیک فارسی مقایسه و تخمین جمعیت کاربران بزرگترین شبکه اجتماعی ، در چند سال اخیر.
این اینفوگرافیک فارسی به سفارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) توسط تیم اینفوگرافیک بروزرسانی و آماده شده است .

نگاهی به جمعیت کاربران فیسبوک
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟