فناوری اطلاعات

میزان استفاده از گوشی هوشمند

با فراگیر شدن گوشی های هوشمند، استفاده و کاربرد های این وسیله بیش از پیش شده است. این اینفوگرافیک میزان استفاده از گوشی های هوشمند به تفکیک فعالیت های مختلف ، نشان می دهد

این اینفوگرافیک به سفارش سایت گویا آی‌تی ، توسط تیم اینفوگرافیک آماده سازی شده است .

 

میزان استفاده از گوشی هوشمند
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟