دسته‎بندی نشده

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری ششم

اینفوگرافیک های خلاقانه آن دسته از اینفوگرافیک ها هستند که باشیوه ای متفاوت و خارج از سبک های همیشگی ، داده ها و اطلاعات را به تصویر می کشند. اکثراً در این نوع اینفوگرافیک ها از تصاویر واقعی استفاده می شود . با مشاهده این سبک ، می توان دریافت که برای تولید یک اینفوگرافیک ، حتما نیازی به تصویرسازی و طراحی رایانه ای نیست.
هدف از انتشار این اینفوگرافیک ها تنها آشنایی با تکنیک های مختلف می باشد و جنبه اطلاعاتی و آماری آنها کمتر مورد توجه است.

اینفوگرافیک های خلاقانه|سری ششم
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟