علمی و فرهنگی

اعضای کتابخانه ها

اعضای کتابخانه ها

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر ، روی تصویر کلیک کنید .

 

این اینفوگرافیک‌ ، رشد تعداد اعضای کتابخانه های عمومی کشور را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشان می دهد .این اینفوگرافیک به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسط تیم اینفوگرافیک طراحی شده است .

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟