پروژه ها علمی و فرهنگی

مدرک تحصیلی و میزان مطالعه

این اینفوگرافیک ، درصد مطالعه افراد ، به تفکیک مدرک تحصیلی آنها را نشان می دهد . این اینفوگرافیک به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسط تیم اینفوگرافیک طراحی شده است .

طراحی از تیم اینفوگرافیک

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید
مدرک تحصیلی و میزان مطالعه
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟