فناوری اطلاعات

۴۰سال با کتاب‌های الکترونیکی

۴۰ سال از عمر کتاب‌های الکترونیکی (Ebook) ها می‌گذرد، البته ۴۰ سال و چند ماه و این کتاب‌ها همچنان در زندگی ما رونق دارند و ماندگار شده‌اند.این اینفوگرافیک گذری دارد بر تاریخچه این کتاب‌ها .
این اینفوگرافیک به سفارش سایت گویا آیتی ، توسط تیم اینفوگرافیک آماده سازی شده است

40سال با کتاب‌های الکترونیکی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟