پروژه ها مدیریت و سیاست

نوادگان قارون|ثروتمندترین پادشاهان جهان

همواره شناختن ثروتمندترین افراد و میزان دارایی آنان برای مردم جالب است. این اینفوگرافی به معرفی ۱۰ پادشاه ثروتمند دنیا و میزان ثروت آنان می پردازد .اگرچه حاکمان جهان عرب نتوانسته‌اند گوی سبقت را از پادشاه تایلند به عنوان ثروتمندترین سلطان جهان بربایند، اما حضور معنی داری در فهرست ثروتمندترین پادشاهان جهان دارند.در آخرین فهرست منتشر شده از سوی مؤسسه فوربس نام پادشاهان جهان عرب به عنوان ثروتمندترین‌های جهان به شکل معناداری به چشم می‌خورد.
طراحی از تیم اینفوگرافیک

نوادگان قارون|ثروتمندترین پادشاهان جهان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۵ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟