پروژه ها فناوری اطلاعات

هوشمندانه ببینید

اینفوگرافیک “هوشمندانه ببینید” نگاهی دارد به فناوری و قابلیت های تلویزیون های هوشمند و مقایسه برترین تولید کنندگان آن .
تلویزیون هوشمند تلویزیونى است که به بیننده اجازه مى دهد از راه هایى به جز کم و زیاد کردن صدا یا تغییر کانال با آن ارتباط برقرار کند. براى مثال، در یک تلویزیون هوشمند شما مى توانید از یک بانک فیلم، فیلمى را براى پخش مخصوص خود انتخاب کنید، یا با استفاده از آن با افراد دیگر یک بازى انجام دهید یا خریدى را از خانه و توسط تلویزیون خود انجام دهید. به عبارتى دیگر، تلویزیون هوشمند تلویزیونى است که داراى یک «مسیر بازگشت» است. یعنى در این تلویزیون، اطلاعات نه تنها از پخش کننده به بیننده مى رسد، بلکه اطلاعاتى نیز از سوى بیننده به پخش کننده باز مى گردد. ویژگى جالب سیستم هاى تلویزیون هوشمند آن است که توانایى آن را دارد تا مخصوص هر دستگاه تلویزیون یا بیننده، محتواى مخصوص به آن بیننده را در اختیار بگذارد.
این اینفوگرافیک فارسی ، به سفارش روزنامه فناوران ، توسط تیم اینفوگرافیک طراحی و به چاپ رسیده است.

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید .
هوشمندانه ببینید
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟