فناوری اطلاعات

جنگ های قانونی اپل و سامسونگ

اپل و سامسونگ سرسختانه وارد یک جنگ برای حق استفاده از دستگاه های قابل حمل شده اند که شامل جنگ های قانونی در کشور های مختلف می شود . این اینفوگرافیک به بررسی و سابقه جدال بین اپل و سامسونگ می پردازد .
برگردان فارسی : مای اپل

جنگ های قانونی اپل و سامسونگ
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟