مدیریت و سیاست

پرنده های پنهان کار

اینفوگرافیک روزشمار به دام افتادن RQ 170، نقشه پایگاه های هواپیماهای بدون سرنشین و مشخصات جانور قندهار .آمریکا در حال حاضر حدود ۵۶ پایگاه ویژه هواپیماهای بدون سرنشین در سراسر جهان دارد که مکان تعداد زیادی از آن­ها نامعلوم است.
ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۶۷ فروند از این پرنده­ها را در اختیار داشته که تعداد آن­ها در سال ۲۰۱۱ به ۷هزار فروند رسیده است. بنابر آمار منتشر شده یک سوم کشته­شدگان در اثر حملات این پرنده­ها، غیرنظامیان هستند.
منبع : پایگاه تحلیلی رصد
طراح : مسعود نبی دوست

پرنده های پنهان کار
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟