پروژه ها علمی و فرهنگی

تعداد کتاب خریداری شده

این اینفوگرافی به ارائه آمار میزان کتاب های خریداری شده توسط نهاد کتابخانه های کشور در بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ می پردازد. طراحی به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، توسط تیم اینفوگرافیک .

تعداد کتاب خریداری شده
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟