همکاران

دغدغه های فکری کودکان آفریقایی

این اینفوگرافیک ، مهمترین دغدغه های کودکان آفریقایی را نشان می دهد . کمبود مواد غذایی همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های کودکان آفریقایی می باشد .
طراح : حمیده بنافی

دغدغه های فکری کودکان آفریقایی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟