پروژه ها مدیریت و سیاست

تایپوگرافی خلیج فارس

یک تایپوگرافی ، به مناسبت ثبت جهانی “خلیج فارس” در یونسکو .تا پیش از این، نام خلیج‌فارس در کتاب‌هایی که در زمینه باستان‌شناسی در خارج کشور منتشر می‌شدند، به راحتی اجازه چاپ نداشت، چون معمولا با مخالفت اعراب روبرو می‌شدند، اما با ثبت این پرونده در یونسکو قطعا این وضعیت تغییر خواهد کرد.
زمانی که یک اثر در یونسکو به ثبت می‌رسد و به جهانیان معرفی می‌شود، دیگر تنها متعلق به یک ملت نیست، بلکه به آن معناست که آن اثر آنقدر مهم و تاثیرگذار است که از جمله دارایی‌های یک ملت فراتر می‌رود و در تعلق تمدن بشری قرار می‌گیرد. شاید این برای نخستین بار باشد که نام خلیج‌فارس و بدون هیچ حاشیه و اعتراضی در مهم‌ترین نهاد فرهنگی جهان به ثبت رسیده‌است.
طراح: حامد توکلی
منبع : ماهنامه چه خبر

تایپوگرافی خلیج فارس
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟